Strefa płatnego parkowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 01.07.2022r Stefa Płatnego Parkowania w Kątach Wrocławskich została zniesiona, zgodnie z uchwałą nr LIV/694/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022r.

 

Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w obrębie ulicy Rynek na terenie miasta Kąty Wrocławskie.

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Kątach Wrocławskich.

1) za pierwszą, czwartą i następne rozpoczęte godziny parkowania - 1,50 zł
2) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania - 1,50 zł
3) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania -1,50 zł

2. Opłaty abonamentowe:
a. za 1 miesiąc -150,00 zł- za zastrzeżone stanowisko postojowe /koperta/; b. za 1 miesiąc- 100 zł - za pozostałe stanowiska postojowe;
c. za 1 tydzień - 40,00 zł – za pozostałe stanowiska postojowe;

3. Stawka zerowa dla parkujących:
a. jednostek organizacyjnych Gminy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
b. osoby niepełnosprawne posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym na miejscach wyznaczonych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
c. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - dwa miejsca parkingowe (koperty) przy ul. Barlickiego 3-5
d. samochodów oznaczonych jako taxi na miejscu oznakowanym jako postój TAXI
4. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:
a. za parkowanie bez wniesionej opłaty - 50,00 zł

Przez parkowanie bez wniesienia opłaty należy rozumieć:
a) nie wniesienie opłaty za parkowanie,
b) parkowanie ponad czas opłacony.

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:45-16:00 i w piątek w godz. 7:45-15:00.

W soboty, niedziele i święta parkowanie bezpłatne.

Bilety parkingowe można nabyć w specjalnych parkomatach.

Dowód opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGM
Data utworzenia:2020-02-18
Data publikacji:2020-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Maj
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2916