Gospodarka mieszkaniowa

Uchwała  w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego.

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy:

Od 1 marca 2018r.: zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.pdf