bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2019

1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018r

2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – elewacja południowa, zachodnia i wschodnia w Zabrodziu 10”

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania " Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – elewacja południowa, zachodnia i wschodnia w Zabrodziu 10"

4. Protokół z otwarcia ofert dla zadania " Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – elewacja południowa, zachodnia i wschodnia w Zabrodziu 10"

5. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – elewacja południowa, zachodnia i wschodnia w Zabrodziu 10" .pdf


6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

7.Specyfikacja istotnych warunków zamowienia dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

8.Zmiana SIWZ dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

9.Zmienione SIWZ do zadania  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

10.Zmiana terminy składania ofert dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

11. Odpowiedzi na zapytania do zadania  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

12. Zmienione SIWZ do zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

13. Formularz JEDZ do zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

14. Protokół z otwarcia ofert  do zadania  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

15.Wyniku przetargu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym " Najem pomieszczeń w budynku Przychodni 
Zdrowia przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu.

18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym " Najem gabinetu lekarskiego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kąteckiej 50 w Gniechowicach.

19. Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego
do 3.5 tony”.

20. Ogłoszenie - najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na Aptekę.

21. Zapytanie cenowe "Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1/2 w Kątach Wrocławskich"

22. Przedmiar - "Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1/2 w Kątach Wrocławskich"

23. Zapytanie cenowe - "Remont kominów budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Wierzbowej 8 w Smolcu"

24. Przedmiar - "Remont kominów budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Wierzbowej 8 w Smolcu"

25. Zapytanie cenowe  - "Wykonanie prac budowlanych wod-kan-c.o. i elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ulicy Jagodowej w Krzeptowie"

26. Przedmiar - "Wykonanie prac budowlanych wod-kan-c.o. i elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ulicy Jagodowej w Krzeptowie"

27.  II Zapytanie cenowe "Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1/2 w Kątach Wrocławskich"

28. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku przychodni zdrowia przy ulicy Kątechiej 50 w gniechowicach z przeznaczeniem na gabinet lekarza rodzinnego.

29. Ogłoszenie. Najem lokalu użytkowego w Kilianowie 22a.

30. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na gabinet ginekologiczny

31. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na gabinet lekarza rodzinnego
.

32. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na działalność medyczną.

33. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

34. Ogłoszenie. Najem pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Wierzbowej 9 w Smolcu z przeznaczeniem na gabinet lekarza rodzinnego.

35. Zapytanie cenowe :Wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 27/11 w BogdaszowicachOpublikował: Arkadiusz Ziobrowski
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Arek Z
Dokument z dnia: 19.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 931