bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne - Archiwum

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Wykonanie prac budowlanych w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10”

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania „Wykonanie prac budowlanych w budynku mieszkalnym w Zabrodziu 10”

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont budynku mieszkalnego w Stradowie przy ul. Glinianej 11”

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania "Remont budynku mieszkalnego w Stradowie przy ul. Glinianej 11”

5.Stradów Gliniana 11 - przedmiar Ath

6.Odpowiedź na zapytania  "Remont budynku mieszkalnego w Stradowie przy ul. Glinianej 11”

7. Protokół z otwarcia ofert - "Remont budynku mieszkalnego w Stradowie przy ul. Glinianej 11”

8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kątach Wrocławskich”

9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania "Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kątach Wrocławskich"

10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 maja 47 w Kątach Wrocławskich”

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania "Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 maja 47 w Kątach Wrocławskich"

12. Ogłoszenie o wynikach przetargu "Remont budynku mieszkalnego w Stradowie przy ul. Glinianej 11” 


13. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

14. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

15. Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

16. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

17. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

18. Zmiana dpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

19. Zmiana II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

20. Protokół z otwarcia ofert do  przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.

21. Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty do przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i odpadów zielonych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”.


22. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Najem lokalu użytkowego w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek 2 /parter – była agencja pocztowa/."


23. Ogłoszenie o zamówieniu" Roczne przeglądy kominowe"

24. SIWZ do ogłoszenia "Roczne przeglądy kominowe"userfiles/file/PDF/2016/Og%C5%82oszenie-Mireckiego%2014-elewacja.pdf

25. Projekt umowy dla ogłoszenia "Roczne przeglądy kominowe"

26.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymna „Wykonanie elewacji budynku Remizy Strażackiej w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 4b”.

27. SIWZ do ogłoszenia „Wykonanie elewacji budynku Remizy Strażackiej w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 4b”.

28. Protokół z otwarcia ofert „Wykonanie elewacji budynku Remizy Strażackiej w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 4b”.

29. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14 w Kątach Wrocławskich”.

30. SIWZ do ogłoszenia na "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14 w Kątach Wrocławskich”.

31.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich”

32.SIWZdo ogłoszenia "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 14
w Kątach Wrocławskich”

33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Wykonanie elewacji budynku Remizy Strażackiej w Smolcu przy ul. Starowiejskiej 4b”

34. Ogłoszenie o przetargu nieogranoczonym „Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 5 i 5a w Smolcu”.

35. SIWZ do ogłoszenia na „Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego
przy ul. Lipowej 5 i 5a w Smolcu”.

36. Protokół z otwarcia ofert  "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14 w Kątach Wrocławskich”.

37. Wybór najkorzystniejszej oferty "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14 w Kątach Wrocławskich”.

38.Protokół z otwarcia ofert "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich”


39. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku w Zachowicachprzy ul. Słonecznej 4”

40. SIWZ do ogłoszenia „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku w Zachowicach
przy ul. Słonecznej 4”.

41. Dokumentacja techniczna do zadania „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku w Zachowicachprzy ul. Słonecznej 4" :


42. Protokół z otwarcia ofert „Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 5 i 5a w Smolcu”.

43. Wybór najkorzystniejszej oferty "Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich”

44. Wybór najkorzystniejszej oferty  „Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 5 i 5a w Smolcu"

45. Protokół z otwarcia ofert  „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”.

46.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalumieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

47. SIWZ do ogøoszenia „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym
przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

48. Wybór najkorzystniejszej ofert  „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4”.

49. Protokół z otwarcia ofert "„Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

50. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

51. Drugie ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

52. SIWZ do drugiego ogłoszenia „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

53. Ogłoszenie o pretargu nieogrnaniczonym „Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

54.SIWZ do ogłoszenia „Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

55.Opis opis techniczny do projektu wykonawczego dla ogłoszenia „Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 26b w Czerńczycach”.

57. SIWZ do ogłoszenia „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku
mieszkalnego przy ul. Lotniczej 26b w Czerńczycach”.

58. Protokół z otwarcia ofert „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

59. Wybór najkorzystniejszej oferty „Wykonanie prac budowlanych, wod-kan-c.o i elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 27/ 4 w Zachowicach i lokalu mieszkalnym przy ul. Glinianej 14/2 w Stradowie”

60. Protokół z otwarcia ofert „Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

61. Protokół z otwarcia ofert „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 26b w Czerńczycach”.

62. Wybór najkorzystniejszej oferty „Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

63. Wybór najkorzystniejszej oferty „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Lotniczej 26b w Czerńczycach”.

64. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich”.

65. Ogłoszenie o zmianie SIWZ do ogłoszenia „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich”.

66. SIWZ do ogłoszenia „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich”.

67. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „ Remont części pomieszczeń piwnic i parteru w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich”.

68. SIWZ do ogłoszenia „ Remont części pomieszczeń piwnic i parteru w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich”.

69. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „ Remont dachu popowego i atrium w budynku Ośrodka Zdrowia w Smolcu przy ul. Wierzbowej 9”.

70. SIWZ do ogłoszenia „ Remont dachu popowego i atrium w budynku Ośrodka Zdrowia
w Smolcu przy ul. Wierzbowej 9”.

71. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego „Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 14 w Kątach Wrocławskich”.

72. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego „ Remont części pomieszczeń piwnic i parteru w budynku przy ul. 1 Maja 16 w Kątach Wrocławskich”

73. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego „ Remont dachu popowego i atrium w budynku Ośrodka Zdrowia w Smolcu przy ul. Wierzbowej 9”

74. Ogłoszenie o zamówieniu "Roczne przeglądy kominowe 2017"

75. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  "najem lokalu użytkowego - garażu przy ul. Świdnickiej 13"

76.Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017r

77. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

78. SIWZ do zadania „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

79. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach."

80. SIWZ do zadania  "Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach."

81. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym„Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

82. SIWZ do zadania „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

83. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeargowego na  „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich"

84. Protokół z otwarcia ofert "Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach."

85. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

86. SIWZ do zadania „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

87. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Piwnej 18 w Zachowicach."

88. Protokół z otwarcia ofert  „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

89 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10”.

90. Protokół z otwarcia ofert „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

91. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 49A”.

92. SIWZ do zadania „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku
Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 49A”.

93. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Kątach Wrocławskich”.

94. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Wojtkowicach 34”.

95. SIWZ do zadania „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Wojtkowicach 34”.

95. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 49A”.

96. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 59A”

97. SIWZ do zadania  „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 59A”

98. Protokół z otwarcia ofert „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Wojtkowicach 34”.

99. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Wojtkowicach 34”

100. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Modernizacja dachu i pomieszczeń garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 59A”

101. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont lokali mieszkalnych po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Glinianej 11 w Stradowie”.

102. SIWZ do zadania „Remont lokali mieszkalnych po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Glinianej 11 w Stradowie”.

103. Protokół z otwarcia ofert „Remont lokali mieszkalnych po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Glinianej 11 w Stradowie”.

104.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont lokali mieszkalnych po pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Glinianej 11 w Stradowie”.


Opublikował: Artur Rajca
Publikacja dnia: 21.08.2018
Podpisał: Artur Rajca
Dokument z dnia: 21.08.2018
Dokument oglądany razy: 4 800