bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Opłaty w strefie płatnego parkowania

Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w obrębie ulic: Rynek, Świdnicka, Władysława Sikorskiego, Leopolda Okulickiego, Norberta Barlickiego na terenie miasta                         Kąty Wrocławskie.

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Kątach Wrocławskich. 

1) za pierwszą, czwartą i natępne rozpoczęte godziny parkowania - 1,50 zł
2) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania - 1,50 zł
3) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania -1,50 zł

2. Opłaty abonamentowe:
a. miesięczna -100,00 zł- za zastrzeżone stanowisko postojowe /koperta/;
b. tygodniowa - 40,00 zł – za pozostałe stanowiska postojowe
;

3. Stawka zerowa dla parkujących:
a. jednostek organizacyjnych Gminy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
b. osoby niepełnosprawne posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym na miejscach wyznaczonych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;


4. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie:
a. za parkowanie bez wniesionej opłaty - 50,00 zł

Przez parkowanie bez wniesienia opłaty należy rozumieć:
a) nie wniesienie opłaty za parkowanie,
b) parkowanie ponad czas opłacony.

Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00-13:00.
Bilety parkingowe można nabyć w specjalnych parkomatach.

Dowód opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.Opublikował: Agnieszka Czarko
Publikacja dnia: 16.04.2012
Podpisał: Romualda Fedorowicz
Dokument z dnia: 16.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 127